خانه / شبیه سازی / پیش بینی خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک…

پیش بینی خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک…

پیش بینی خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک با روش رگرسیون فازی در MATLAB

کد شبیه سازی مقاله در MATLAB همراه با داده ها و فایل سیستم فازی و فایل SPSS

چکیده مقاله:

امروزه به علت عدم قطعيت محيط و توسعه سريع تكنولوژي نوين معمولاً بايد موقعيتهاي آينده را با استفاده از داده هاي كم و در بازه زماني كوتاه مدت پيش بيني كرد.سرمایه گذاري در سهام عرضه شده دربورس اوراق بهادار یکی از گزینه هاي رکود دربازار سرمایه است.  بازار سهام داراي سیستمی غیرخطی و آشوبگونه است که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادي و روانشناسی می باشد و  می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه هاي عصبی مصنوعی، سیستم های فازی و شبکه هاي عصبی فازي و الگوریتم های ژنتیک براي پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود.در این گزارش به بررسی و ارائه ي یک مدل پیش بینی خرید و فروش سهام با استفاده از رگرسیون خطی و سیستم خبره فازی و کاهش خطای پیش بینی خرید و فروش سهام پرداخته شده است. درادامه پس از بررسی و پیاده سازي مدل رگرسیون و سیستم فازی نتایج دو مدل مقایسه شده است و نتایج نشان دهنده این است که هر دو مدل تقریبا یکسان می باشند . در بررسی مقاله محققان دیگر، نتایج نشان می دهد که مدل ترکیبی شبکه هاي عصبی فازي و الگوریتم های ژنتیک پیش بینی های بسیار مناسب تري داشته و نسبت به سیستم فازی ازسرعت بالاتر و توانایی تقریب قوي تري براي پیش بینی خرید و فروش سهام برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی: شبکه های عصبی فازی، الگوریتم های ژنتیک، پیش بینی، قیمت سهام، بورس


تصاویر خروجی شبیه سازی :

fig1

fig2

fig4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + سیزده =