خانه / مقاله های ترجمه شده کامپیوترIT / مقاله شبکه حسگر بیسیم / مقاله تحقیق بر روی الگوریتم های خوشه بندی نامتمرکز برای شبکه های …

مقاله تحقیق بر روی الگوریتم های خوشه بندی نامتمرکز برای شبکه های …

سال : 2012  ژورنال : International Journal of Computer Applications  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  15

عنوان انگلیسی مقاله :

A Research on Decentralized Clustering Algorithms for Dense Wireless Sensor Networks

عنوان فارسی مقاله :

تحقیق بر روی الگوریتم های خوشه بندی نامتمرکز برای شبکه های حسگر بی سیم انبوه

چکیده فارسی :

یک شبکه حسگر بی سیم با تعداد زیادی گره حسگر را می توان به عنوان یک ابزار کارا برای جمع آوری داده در وضعیت های مختلف مورد استفاده قرار داد. پیشرفت های اخیر در ارتباطات بی سیم و الکترونیک سبب پیشرفت شبکه های حسگر کم هزینه شده است. شبکه های حسگر بی سیم دارای برنامه هایی برای گره های حسگر با مجموعه ای از پردازنده ها هستند و حافظه ی محدودی در آنها ادغام شده است. مسیریابی قابل اعتماد بسته ها از گره های حسگر به ایستگاه اصلی آن، مهمترین وظیفه در این شبکه ها به شمار می رود. در این جا نمی توان از پروتکل های مسیریابی قراردادی استفاده کرد، به این دلیل که گره ها از توان باطری استفاده می کنند. برای پشتیبانی از مقیاس پذیری، گره ها اغلب در خوشه هایی گروه بندی می شوند که دارای همپوشانی نیستند. در این مقاله، خلاصه ی مختصری از پروسه ی خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ارائه می شود. یک آنالیز مقایسه ای از الگوریتم های متفاوت خوشه بندی نامتمرکز مورد استفاده در شبکه های حسگر بی سیم تشریح می شود که مبتنی بر برخی معیارها همچون حرکت گره، تعداد خوشه ها، انتخاب سرخوشه و غیره است.

چکیده انگلیسی:

A wireless sensor network with large number of sensor nodes can be used as an effective tool for collecting data in various situations. Recent advancement in wireless communications and electronics has enabled the development of low-cost sensor network. Wireless sensor networks are web of sensor nodes with a set of processors and limited memory unit embedded in it. Reliable routing of packets from sensor nodes to its base station is the most important task for these networks. The conventional routing protocols cannot be used here due to its battery powered nodes. To support scalability, nodes are often grouped into non-overlapping clusters. This paper gives a brief introduction on clustering process in wireless sensor networks. A comparative analysis of different decentralized clustering algorithms used in wireless sensor networks is elaborated based on some metrics such as node mobility, cluster count, cluster head selection, etc.

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + شش =