خانه / مقاله های ترجمه شده کامپیوترIT / مقاله الگوریتم / مقاله الگوریتم توازن بار محدودیت با مهلت زمانی منعطف برای رایانش ابری

مقاله الگوریتم توازن بار محدودیت با مهلت زمانی منعطف برای رایانش ابری

سال : 2018          ژورنال : ELSEVIER            تعداد صفحات انگلیسی : 8           تعداد صفحات فارسی:  13

عنوان انگلیسی مقاله :

Elastic and Flexible deadline constraint load Balancing algorithm for Cloud Computing 

عنوان فارسی مقاله :

الگوریتم توازن بار محدودیت با مهلت زمانی منعطف برای رایانش ابری

چکیده فارسی :

در دهه اخیر الگوریتم­ های توازن بار زیادی برای رایانش ابری ارائه شده است ولی هیچ کدام از این الگوریتم­ ها قابلیت انعطاف با توزان بار ندارند. ما در این مقاله یک معماری ابری را پیشنهاد کرده­ایم که توانایی رسیدگی به حداکثر درخواست کاربر پیش از رسیدن مهلت زمانی و پایانی(deadline) را داشته و یک مکانیزم منعطف با استفاده از استراتژی آستانه مبتنی بر رهاسازی فراهم میکند. نتایج محاسباتی(جدول 1 و شکل 2-5)  نشان میدهد که این الگوریتم پیشنهادی زمانmakespan را کاهش میدهد و نرخ پذیرش وظیفه را در مقایسه با الگوریتمmin-min بیش از 10%،  در مقایسه با الگوریتم FCFS تا30% و الگوریتمSJF در تمامی شرایط با بهبود میبخشد.

کلمات کلیدی: مقیاس ­پذیری ، زمان makespan ، ماشین مجازی ، انعطاف پذیری ، زمانبندی وظیفه

چکیده انگلیسی:

There are many load balancing algorithm has been proposed for cloud computing in last decade but none of algorithm provides the elasticity with load balancing. We proposed a cloud architecture that is capable of handling the maximum user request before meet to deadline and provides an elasticity mechanism with the help of threshold based trigger strategy. Computational results (Table 1 & Figs. 2-5) shows that develop algorithm decrease the makespan time and enhance task acceptance ratio more than 10% compare to min-min algorithm, 30% compare to First come first serve (FCFS) and shortest job first (SJF) in all condition.

Keywords : scalability  , makespan time  , virtual machine  , elasticity  , task scheduling 

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + پانزده =