خانه / شبیه سازی / شبیه سازی بر اساس موضوع / شبیه سازی پردازش تصویر

شبیه سازی پردازش تصویر

شبیه سازی تشخیص چهره با استفاده از ترکیب های روش استخراج ویژگی گرادیان تصویر,الگوریتم رقابت استعماری…

شبیه سازی تشخیص چهره با استفاده از ترکیب های روش استخراج ویژگی گرادیان تصویر,الگوریتم رقابت …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی جستجو برای بهبود لبه های تصویر و تشخیص الگوریتم بر پایه …

شبیه سازی جستجو برای بهبود لبه های تصویر و تشخیص الگوریتم بر پایه شبکه عصبی مصنوعی

توضیحات بیشتر »