خانه / شبیه سازی / شبیه سازی روشی جهت حل مساله مکان یابی ماشین های مجازی جهت مدیریت انرژی مبتنی برالگوریتم مورچگان

شبیه سازی روشی جهت حل مساله مکان یابی ماشین های مجازی جهت مدیریت انرژی مبتنی برالگوریتم مورچگان

شبیه سازی روشی جهت حل مساله مکان یابی ماشین های مجازی جهت مدیریت انرژی مبتنی برالگوریتم مورچگان

ویژگی های این مجموعه :

-کد شبیه سازی مقاله در نرم افزار MATLAB

-همراه با مقاله کامل

-پاورپوینت ارائه

-آموش کد برنامه


تعداد صفحات مقاله:95


عنوان مقاله :

روشی جهت حل مساله مکان یابی ماشین های مجازی جهت مدیریت انرژی مبتنی بر  الگوریتم مورچگان

چکیده :

مجازي سازي و استفاده از ماشين هاي مجازي اساس تکنولوژي پردازش ابري است. ماشين هاي مجازي پس از مکان يابي، بر روي ماشين هاي فيزيکي منتخب اجرا مي شوند. منظور از مکان يابي، انتخاب ميزبان مناسب براي ماشين هاي مجازي موجود است. مکان يابي ماشين هاي مجازي در ميزان مصرف انرژي و جلوگيري از هدر رفتن منابع در بسترهاي سخت افزاري، نقش اساسي دارند. از طرفي، توسعه روزافزون سيستم هاي ابري فرآيند مکان يابي ماشين هاي مجازي را پيچيده تر ساخته است.یکی از اهداف محاسبات ابری داشتن سرویس دهنده ها با قابلیت پویا و مقیاس پذیر است که هم بطور پویا مدیریت شوند و به کاربران خدمات ارائه دهند . تاکنون پژوهش های  مختلفی  جهت مکان یابی ماشین های مجازی و کاهش میزان انرژی در محیط رایانش ابری انجام شده است که هر یک  بر اساس الگوریتم های تکاملی  مختلف بدون توجه به ویژگی های ماشین های مجازی عمل کرده و میزان مصرف انرژی در این محیط  را بهبود داده اند.این پژوهش در نظر دارد با ارائه یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر الگوریتم تکاملی مورچگان و الگوریتم خوشه بندی k-meanse مکان یابی مناسبی جهت مدیریت ماشین های مجازی ارائه دهد .همچنین طرح پیشنهادی ،توافقنامه های سطح سرویس را نیز مد نظر قرارداده است که مکان یابی ماشین های مجازی بگونه ای انجام شود که توافقات سطح سرویس تضمین گردد و در مصرف انرژی نیز صرفه جویی به عمل آید .روش پیشنهادی با الگوریتم تکاملی قورباغه  و  الگوریتم قورباغه به همراه خوشه بندی  مقایسه شده که نتایج بیانگر بهبود رویکرد پیشنهاد شده می باشد. میزان کاهش انرژی در روش پیشنهادی 322 ژول می باشد که نسبت به سه روش مذکور با کاهش انرژی 440، 439 ژول، به مراتب شاهد بهبود عملکرد روش پیشنهادی هستیم.

فهرست مقاله :

فصل اولکلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2  بیان مساله

1-3 سوالات

1-4 اهداف تحقیق

1-5 فرضیه ها

1-6  روش  کار

1-7 ساختار  مقاله

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1  مقدمه

2-2  محاسبات ابری

2-2-1  تاریخچه محاسبات ابری

‫2-2-2 معماری های رایج محاسبات ابری

2-3  اجزا ی تشکیل دهنده ابر

2-3-1 مشتری ها

2-3-2  مرکز داده

2-3-3 سرویس دهنده های توزیع شده

2-4  انواع ابر

2-4-1 ابر اختصاصی

2-4-2  ابر مشترک

2-4-3 ابر عمومی

2-4-4 ابر ترکیبی

2-5  مدل های سرویس دهی در ابر

2-5-1   نرم افزار به عنوان سرویس

2-5-2  بستر   به عنوان سرویس

2-5-3   زیرساخت به عنوان سرویس

2-6   مجازی سازی

2-6-1  انواع مجازی سازی

2-6-1-1  مجازی ساز ی کامل

2-6-1-2  مجازی سازی جزئی

2-6-2  مزایای مجازی سازی بصورت جزئی

2-6-2-1  منافع کلیدی و اصلی مجازی سازی

2-6-2-2  معایب مجازی سازی

2-7  ماشین های مجازی

2-7-1   زن

2-7-2  ماشین مجازی هسته ای

2-7-3 مکان یابی ماشین های مجازی

2-8 الگوریتم  مورچگان

2-9  الگوریتم های مکان یابی ماشین های مجازی

2-10 بررسی کارهای انجام  شده

2-11  نتیجه گیری

فصل سوم – روش پیشنهادی

3-1 مقدمه

3-2 مدیریت پویای منابع مبتنی بر  یکپارچه سازی ماشین های مجازی

3-3 چارچوب زمانبندی

3-4 زمانبندی ماشین های مجازی با الگوریتم مورچگان

3-5 الگوریتم مورچگان

3-5-1  بهبود الگوریتم مورچگان  با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-means

3-5-2 الگوریتم خوشه بندی K-means

3-6 الگوریتم پیشنهادی

3-6-1  مقدار دهی اولیه فرومون از VMj

3-6-2  انتخاب ماشین مجازی برای وظایف بعدی

3-6-3  به روز رسانی فرومون

3-7 نتیجه گیری

فصل چهارم- شبیه سازی و ارزیابی نتایج

4-1 مقدمه

4-2 ارزیابی راهکار پیشنهادی

4-3 نتیجه گیری

فصل پنجم- نتیجه گیری ها و پیشنهادات برای کارهای آینده

5-1جمع بندی

5-2 نتیجه گیری

5-3 محدودیت های  روش پیشنهادی

5-4  نوآوری

5-5  پیشنهادات برای کارهای آینده

مراجع

فهرست اشکال

عنوان

‫ ‫شکل 2-1 سیر تکاملی محاسبات ابری

شکل 2-2  نمایی از انواع مرکز داده

شکل 2-3  معماری ارائه شده توسط  انجمن ملی استانداردهاو تکنولوژی

شکل 2-4  معماری ارائه شده توسط سیبستر

شکل 2-5  اجزا محاسبات ابری

شکل 2-6 لایه های محاسبات ابری

شکل 2-7 نرم افزار به عنوان سرویس

شکل 2-8 بستر   به عنوان سرویس

شکل 2-9  زیر ساخت به عنوان سرویس

شکل 2-10 مجازی سازی کامل

شکل 2-11 مجازی سازی جزئی

شکل 2-12 طرح مجازی سازی

شکل 2-13 مجازی سازی

شکل 2-14 مجازی سازی زن

شکل 2-15  ماشین مجازی هسته ای

شکل2-16 ساختار مکان یابی ماشین مجازی

شکل  2-17 دیاگرام روش vmplanner

شکل 3-1 چارچوب زمانبندی مدیریت منابع هوشمند

شکل 3-2  فلوچارت الگوریتم مورچه

شکل 3- 3 فلوچارت الگوریتم

شکل 3-4 فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

شکل 3- 5 شبه کد الگوریتم پیشنهادی

شکل 4-1 نمودار حرکتی الگوریتم کلونی مورچه ها

فهرست جداول

عنوان

جدول 2-1 مرور کارهای گذشته

جدول 4-1 مقداردهی اولیه پارامترها

جدول 4-2  نتایج حاصل از روش پیشنهادی

جدول 4-3 نتایج و زمان اجرایی حاصل از تعداد تکرارهای مختلف

جدول 4-4 مقایسه روش پیشنهادی با چندین الگوریتم مختلف

تصاویر خروجی شبیه سازی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =