خانه / شبیه سازی / شبیه سازی تشخیص چهره با استفاده از ترکیب های روش استخراج ویژگی گرادیان تصویر,الگوریتم رقابت استعماری…

شبیه سازی تشخیص چهره با استفاده از ترکیب های روش استخراج ویژگی گرادیان تصویر,الگوریتم رقابت استعماری…

شبیه سازی تشخیص چهره با استفاده از ترکیب های روش استخراج ویژگی گرادیان تصویر,الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی

ویژگی های این مجموعه :

-کد شبیه سازی مقاله در نرم افزار MATLAB

-همراه با مقاله کامل

-پاورپوینت ارائه

-آموش کد برنامه


تعداد صفحات مقاله:66


عنوان مقاله :

تشخیص چهره با استفاده از ترکیب های روش استخراج ویژگی گرادیان تصویر,الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی

چکیده :

تشخیص چهره، یکی از چالش برانگیزترین ابعاد در فیلد تحلیل تصویر می باشد. تشخیص چهره یک روش بیومتریک می باشد که برای شناسایی افراد عمدتاً از طریق چهره هایشان بکار برده می شود. اما فرایند تشخیص چهره مورد استفاده مغز انسان برای شناسایی چهره ها، بسیار چالش برانگیز می باشد.در زمینه تشخیص چهره پژوهش های مختلفی انجام شده است که هر یک با استفاده از الگوریتم های مختلف توانسته اند تنها تا میزان 90درصد دقت تشخیص  را بهبود بخشند.در این پژوهش یک سیستم تشخیص چهره با استفاده از سه الگوریتم مختلف و کارا ارایه شده است. با توجه به این که هریک از این روش ها معایبی دارند، در روش پیشنهادی سعی شده تا این معایب برطرف گردد. از الگوریتم گرادیان تصویر به منظور استخراج ویژگی, رقابت استعماری به منظور انتخاب ویژگی و جنگل تصادفی به منظور ساخت مدل دسته بندی استفاده شده است. روش پیشنهادی به دلیل استفاده از الگوریتم های قدرتمند و کارا نتایج بسیار خوبی ارایه کرده و توانسته به میزان ۲ درصد یعنی  93.22 درصد  میزان تشخیص را بهبود بخشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      

چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق

  • مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3  پرسش های تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 فرضیه ها

1-6 روش  کار

1-7  ساختار مقاله

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 تشخیص چهره

2-3 الگوها و کلاس های الگوها

2-4 یادگیری و تمرین دادن

2-5 پیش پردازش داده ها

2-5-1 کاهش ابعاد

2-6 انتخاب ویژگی

2-7  استخراج خطی ویژگی

2-7-1 روش های مبتنی بر استخراج ویژگی

 2-7-2 روش  تحلیل مولفه های اصلی

2-7-3 روش کاهش ابعاد آگاهانۀ PLS

2-7-4 روش تحلیل عاملی

2-8 مسائل مرتبط با تشخیص چهره

2-9 روش های تشخیص چهره و دسته بندی آنها

2-9-1 روش های مبتنی بر آگاهی

2-9-2  روش های مبتنی بر ویژگی های نامعتبر چهره

2-9-3  روش های مبتنی بر تطبیق الگو

2-9-4 روش های مبتنی بر ظاهر

2-10 روش های استخراج ویژگی در تشخیص چهره

2-10-1 الگوریتم  مدل نمایش فعال

2-10-2 روش استخراج ویژگی BIF

2-10-3 الگوریتم آنالیز تشخیص خطی

2-11 آشکار سازی چهره

2-12 تشریح الگوریتم های بکار رفته در پژوهش

2-12-1 الگوریتم گرادیان تصویر

2-12-2 الگوریتم رقابت استعماری

2-12-3 طبقه بندی جنگل تصادفی

2-13 بررسی کارهای انجام شده

2-14 نتیجه گیری

فصل سوم- روش پیشنهادی

3-1 مقدمه

3-2 استخراج ویژگی با گرادیان تصویر

3-2-1. استفاده از فیلترهای گاووسی

3-2-2. روش گرادیان بهبودیافته

3-2-3. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻛﺴﻴﻨﻮﺳﻲ

3-3 انتخاب ویژگی با الگوریتم رقابت استعماری

3-3 ساخت مدل طبقه بندی با جنگل تصادفی

3-4-1 روش Bagging

3-4-2 روش Boosting

3-4 -3 روش Random Forest

3-5 الگوریتم پیشنهادی

3-6 نتیجه گیری

فصل چهارم شبیه سازی و ارزیابی نتایج

4-1 مقدمه

4-2 نتایج بدست آمده

4-3 نتیجه گیری

فصل پنجم-نتیجه گیری ها  و پیشنهادات برای کارهای آینده

5-1 جمع بندی

5-2 نوآوری پژوهش

5-3نتیجه گیری ها

5-4 پیشنهادات کارهای آتی

مراجع

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                               

شکل 2-1 ساختار کلی الگوریتم شبکه عصبی و یادگیری عمیق

شکل 2-2 چارچوب روش YCBCR و فازی

شکل 2-3 بلوک دیاگرام روش فازی و novel

شکل3-1 عملگرهای سوبل

شکل 3-2 عملگرهای کریش

شکل 3-3 هشت جهت پایه برای گرادیان

شکل 3-4  تصویر کردن یک‌جهت گرادیان به دو جهت پایه

شکل 3-4  توزیع فرکانسی در ماتریس ضرایب DCT

شکل 3-5  الگوریتم Bagging

شکل 3-6  الگوریتم Adaboost

شکل 3-7  الگوریتم Random Forest

شکل 3-8  روش Random Forest

شکل 3-10 فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

شکل 3-11 شبه کد الگوریتم پیشنهادی

شکل 4-1 گرادیان تصویر. به ترتیب تصویر بالا سمت راست مشتق تصویر نسبت به محور xها، تصویر پایین سمت چپ مشتق تصویر نسبت به محور yها و تصویر پایین سمت راست گرادیان تصویر

شکل 4-2 نمودار حرکتی الگوریتم رقابت استعماری برای یافتن بهترین ویژگی ها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                

جدول 2-1 بررسی کارهای انجام شده

جدول 4-1: مقداردهی پارامترهای اولیه الگوریتم رقابت استعماری

جدول 4-2: نتایج حاصل از 10 بار اجرای مستقل برنامه

جدول 4-3: مقایسه نتایج روش پیشنهادی با سایر روشها

تصاویر خروجی شبیه سازی :

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − نه =